Informació d’interès

Número telefònic d’atenció per coronavirus (Govern d’Andorra): 188

Número telefònic d’atenció per coronavirus (Des de fora): +376 301 188

Número telefònic emergències mèdiques: 116

Recursos de formació per a voluntaris i la ciutadania en general:

Informació general Coronavirus Covid-19:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Mesures de protecció:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Atenció a domicili per a pacients presunptament infectats per COVID-19:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

Pàgina del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra:

https://www.salut.ad/

Informació coronavirus Generalitat de Catalunya:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

Recomanacions per a grups de risc:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-recomanacions-grups-risc.pdf

Email de contacte per voluntaris del Ministeri d’afers socials del govern d’Andorra:

joventut_voluntariat@govern.ad